Tin tức - thông báo

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký môn học:

  • Bước 1: Đăng nhập hệ thống https://portal.huflit.edu.vn/
  • Bước 2: Chọn Đăng ký môn học
  • Bước 3: Kiểm tra lại Lịch học

Tham khảo chi tiết tại đây << Click vào đây để xem >>