Tin tức - thông báo

Do Phần mềm khảo sát gặp sự cố kỹ thuật nên một số sinh viên chưa hoàn thành việc đánh giá giảng viên đối với các học phần đã học trong HKI, Năm học 2020 - 2021.

Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) gia hạn thêm thời gian để sinh viên có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên đến hết ngày 06/11/2020.

Lưu ý: Đợt khảo sát lần này dành cho sinh viên năm II, III, IV. (theo Kế hoạch số 34/KH-ĐNT ngày 19/10/2020)

Các bước thực hiện khảo sát như đã thông báo trên website Trường vào ngày 20/10/2020:

https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/huong-dan-khao-sat-lay-y-kien-phan-hoi-tu-nguoi-hoc-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-2021-1346.html

 Lưu ý:

  • SV phải cho ý kiến góp ý về tất cả các giảng viên và môn học có trong học kỳ. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, SV sẽ không thể trả lời phiếu khảo sát. Thông tin về các SV tham gia khảo sát sẽ được bảo mật.
  • SV tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ sẽ được xem điểm giữa kỳ và được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Nhà trường.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn

Trân trọng./.