Tin tức - thông báo

Trường thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 như sau (trích thông báo đã đăng trên website trường https://huflit.edu.vn/):

1. Lịch đăng ký

 • Khóa 2019 (Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2):
  • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương: 9h00 – 22h00 ngày 21/12/2020
  • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 22h00 ngày 22/12/2020

 

 • Khóa 2018 (Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3):
  • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương: 9h00 – 22h00 ngày 23/12/2020
  • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 22h00 ngày 24/12/2020

 

 • Khóa 2017 (Đăng ký các môn học thuộc năm 1, 2, 3, 4):
  • Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương, Khoa Công nghệ thông tin: 9h00 – 22h00 ngày 25/12/2020
  • Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 9h00 – 22h00 ngày 26/12/2020

 

 • Đợt đăng ký học cải thiện, học vượt, trả nợ môn, bổ sung (dành cho khóa 2017, 2018, 2019) và các khóa 2016 trở về trước còn đủ điều kiện được phép trả nợ môn: 9h00 ngày 28/12/2020 đến 16h00 ngày 31/12/2020

2. Thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây: https://bit.ly/33Z13bb