Tin tức - thông báo

Sinh viên lưu ý kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân học kỳ 2 (2020 - 2021) và học đúng lớp học phần theo thời khóa biểu.

Sinh viên khóa 2020 cần kiểm tra lại lịch học tất cả học phần theo chương trình đào tạo trong học kỳ 2 (2020 - 2021) như đã công bố, nếu thiếu môn hoặc dư môn sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo đại học (gặp cô Hoa Thương) để được giải quyết kịp thời.

Sinh viên kiểm tra email sinh viên trong quá trình học, trường hợp quên mật khẩu email sinh viên, vui lòng liên hệ đến email support@st.huflit.edu để được hỗ trợ kịp thời.