Tin tức - thông báo

Ngày 14/4/2021, Trường đã có thông báo trên Website về yêu cầu cài đặt VssID-Bảo hiểm xã hội số.

Nay, căn cứ công văn (KHẨN) số 1388/UBND-VX, ngày 05/5/2021 của UBND TPHCM và công văn số 108/CV-BHXH, ngày 12/5/2021 của Bảo hiểm xã hội quận 10 về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh;

Trường thông báo toàn thể sinh viên HUFLIT cần tham gia đầy đủ việc cài đặt VssID-Bảo hiểm xã hội số, trước ngày 30/6/2021, theo hướng dẫn thực hiện tại đường dẫn https://bitly.com.vn/66co32

Do tính chất quan trọng và yêu cầu cấp thiết của công việc này, nhất là trong thời gian dịch bệnh hiện nay, yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trường không giải quyết các trường hợp bị ảnh hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế nếu sinh viên không thực hiện cài đặt ứng dụng VssID.

Trân trọng.