Tin tức - thông báo

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

     Rút kinh nghiệm Đánh giá rèn luyện (ĐGRL) sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021, Phòng CT-CTSV đề nghị sinh viên lưu ý các vấn đề sau đây, để việc đánh giá rèn luyện từ học kỳ 2 trở đi được hiệu quả hơn:

1. Các mốc thời gian ĐGRL HK2 năm học 2020-2021:

- Thời gian tích lũy hoạt động HK2 năm học 2020-2021: từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021

- Thời gian các cấp ĐGRL HK2 năm học 2020-2021:

            Sinh viên: Từ 01/4 đến 11/7/2021

            Cấp lớp: Từ 12/7 đến 19/7/2021

            Cấp khoa: Từ 20/7 đến 10/8/2021

            Cấp trường: Trước 30/8/2021

2. Theo dõi và khiếu nại Điểm rèn luyện:

     Sinh viên phải thường xuyên theo dõi, cập nhật điểm rèn luyện của mình trên Cổng thông tin đào tạo. Sau 15 ngày chương trình kết thúc, nếu vẫn chưa được tính điểm rèn luyện, sinh viên chủ động liên hệ đơn vị tổ chức chương trình để khiếu nại điểm. Ngày 11/7/2021, hệ thống sẽ khóa không cập nhật điểm đối với các hoạt động diễn ra trong HK2 năm học 2020-2021. Vì vậy, khi có thắc mắc sinh viên cần nhanh chóng phản hồi ngay sau mỗi hoạt động, tránh tồn đọng vào cuối kỳ.

3. ĐGRL trên Cổng thông tin đào tạo (Portal):

  • Sau khi vào thực hiện các bước đánh giá rèn luyện, sinh viên nhấn Lưu dữ liệu, để hệ thống ghi nhận sinh viên có thực hiện đánh giá rèn luyện.
  • Đối với ô màu xanh dương, là điểm lấy từ hệ thống, sinh viên chỉ kiểm tra con điểm.
  • Đối với ô màu trắng, sinh viên phải Nhập số điểm, để trống có nghĩa điểm sẽ bằng 0.
  • Đối với các mục Điểm trừ, khi sinh viên nhập một số lớn hơn 0 bất kỳ, thì hệ thống vẫn tính số âm (-). Vì vậy, sinh viên cần cẩn thận khi đánh giá các mục Điểm trừ.

 

     Trong suốt quá trình Đánh giá rèn luyện, sinh viên cần thường xuyên cập nhật thông báo, quy định từ Lớp, Khoa và Trường. Khi có thắc mắc hoặc cần trao đổi, đề nghị sinh viên liên hệ ngay với văn phòng khoa hiện đang theo học.

     Trân trọng./.