Tin tức - thông báo

Thực hiện kế hoạch công tác Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm tai nạn sinh viên nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của sinh viên năm học 2022 - 2023. Nhà Trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau:

 

I. BẢO HIỂM TAI NẠN (Bảo hiểm tự nguyện):

1. Mức thu và hạn sử dụng 

  • Sinh viên năm 2, 3, 4: 30.000 đồng bảo hiểm 12 tháng, có giá trị sử dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

2. Sinh viên tham gia Bảo hiểm tai nạn đóng tiền khi đóng học phí

3. Sinh viên không tham gia BHTN truy cập các link sau để được gỡ phí

 

II. BẢO HIỂM Y TẾ (bảo hiểm bắt buộc, trừ những đối tượng được miễn trừ theo luật)

Sinh viên năm 2, 3, 4 (khóa 2021, 2020 và 2019)

  • Mức phí thu: bảo hiểm 12 tháng 563.220 đồng, có giá trị sử dụng từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.
  • Sinh viên có nhu cầu thay đổi Bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm Y tế truy cập link: https://forms.office.com/r/14ikquiEV6 thời gian dự kiến từ ngày 20/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Danh sách các Bệnh viện được đăng ký cập nhật trên Website của Trường trong thời gian trên.
  • Trường hợp sinh viên đã có thẻ BHYT tại hộ gia đình, thân nhân gia đình chính sách, doanh nghiệp,… theo quy định của nhà nước truy cập vào link: https://forms.office.com/r/gaF0QBz2fM để làm các thủ tục đăng ký không tham gia BHYT tại Trường, thời gian đăng ký từ khi ra thông báo này đến hết ngày 10/12/2022.

 

Lưu ý: Do hạn thẻ BHYT năm 2022 chưa hết vì vậy sinh viên sau khi đăng ký sẽ tự trừ tiền BHYT và được bảo lưu kết quả đến ngày 10/12/2022 để sinh viên bổ sung minh chứng là có thẻ BHYT năm 2023. Sau thời gian trên, các minh chứng hợp lệ mới được gỡ phí trên hệ thống học phí, trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng không có minh chứng hợp lệ phải kiểm tra trên potal của mình xem còn nợ phí BHYT không và nộp bổ sung, tránh xảy ra việc không được dự thi kết thúc học kỳ.

 

Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng gửi thông tin về email của Tổ Y tế: yte@st.huflit.edu.vn để được hướng dẫn.