Tin tức - thông báo

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy (trừ sinh viên năm 1 – khóa 2022) về việc đăng ký học lại các học phần thuộc năm Nhất học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu

 • Tất cả sinh viên thuộc diện đăng ký môn học thực hiện trên Cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn (Mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo), đặc biệt chú ý các mã môn học của ngành học, các môn học tương đương như thông báo hướng dẫn của khoa chủ quản.
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương, Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở khi đăng ký các môn học do khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” trên website https://portal.huflit.edu.vn và xem ở menu “Tra cứu thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí học kỳ trước sẽ không được phép đăng ký môn học.

2. Đối tượng

 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4 (riêng sinh viên năm 1 – khóa 2022, Trường sẽ tự động đăng ký theo khung lớp).
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.

3. Lịch trình đăng ký môn học

 • Từ 09 giờ 00 đến 21 giờ 00 Chủ nhật ngày 02/10/2022.
 • Sau thời gian trên, trường không giải quyết việc đăng ký trả nợ các học phần trên.

4. Đóng học phí

- Thời gian đóng học phí: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 13/10/2022.

- Hình thức đóng học phí:

4.1 Nộp học phí qua cổng thanh toán của Trường:

Sinh viên chọn nộp học phí qua cổng thanh toán sẽ thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang: https://e-bills.vn/pay/huflit và nhập mã sinh viên vào ô “Mã sinh viên”, sau đó nhấn “tìm kiếm”.

- Bước 2: Sinh viên chọn số tiền nợ cần đóng bằng cách nhấn vào ô “số tiền nợ học phí”.

- Bước 3:

+ Chọn Icon của đơn vị kết nối với cổng thanh toán của trường.

+ Nếu sinh viên chọn Icon của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thì bấm vào Icon "Mã thanh toán" và bấm nút "Thanh toán" để tạo mã thanh toán và sử dụng mã thanh toán trong thẻ để thực hiện thanh toán tại các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc hệ thống của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thanh toán, tài khoản sinh viên sẽ được gạch nợ ngay lập tức. Sinh viên có thể kiểm tra ngay tại website https://portal.huflit.edu.vn/.

4.2 Chuyển khoản

Sinh viên có thể lựa chọn đóng học phí qua 01 trong 03 tài khoản ngân hàng của Nhà trường như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

+ 1940201041050 mở tại Agribank Chi nhánh TP Thủ Đức II.

+ 112000007904 mở tại Vietinbank Chi nhánh 10.

+ 0421003935426 mở tại Vietcombank Chi nhánh Hùng Vương.

-  Nội dung ghi trên Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi: Mã số sinh viên (MSSV) - Họ tên sinh viên - Số điện thoại sinh viên – Học phí học kỳ ... năm học 2022 - 2023

    (Ví dụ:20DHxxxxxx - Nguyễn Văn A – 09xxxxxxxx - Học phí học lại năm 2022-2023)

           Lưu ý: Trước khi đến đóng học phí, sinh viên vui lòng đăng nhập vào tài khoản của sinh viên tại website https://portal.huflit.edu.vn/  để biết chính xác số tiền đóng học phí và chuyển đúng số tiền học phí của mình. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp thừa hoặc nộp thiếu học phí của sinh viên đóng qua ngân hàng.

 

 Thời gian bắt đầu các học phần thuộc năm Nhất bắt đầu từ ngày 03/10/2022.