Tin tức - thông báo

       Hiện nay những sinh viên có thẻ BHYT thân nhân Quân Đội và sinh viên năm học trước không thẻ BHYT nên trên hệ thống Bảo Hiểm không có hồ sơ để làm thẻ BHYT năm học 2022-2023.

       Phòng Y tế yêu cầu những sinh viên thuộc các trường hợp trên cung cấp đầy đủ các thông tin vào link sau https://forms.office.com/r/9K4NjYizm6 để được cấp mã làm thẻ BHYT năm học 2022-2023 (sinh viên kiểm tra email sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn trên Outlook).

       Hạn cuối 17h00 ngày 20/10/2022