Tin tức - thông báo

Bước 1: Truy cập trang web https://courses.huflit.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập hệ thống bằng cách sử dụng Email sinh viên trường cung cấp.

<< Xem thêm hướng dẫn sử dụng tại đây >>

Trường hợp sinh viên cần hỗ trợ liên quan việc sử dụng hệ thống, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên trường liên hệ Trung tâm CNTT và Dữ liệu qua email: support@st.huflit.edu.vn.