Tin tức - thông báo

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách cập nhật tình hình một số sinh viên nhập học môn GDQPAN (bao gồm Đợt 1 và Đợt 2) như sau:

  1. Danh sách sinh viên hoãn tham gia học lớp Giáo dục Quốc phòng và An Ninh năm 2022 <<vui lòng xem tại đây>>.
  2. Danh sách sinh viên xin đổi thời gian học từ Đợt 1 sang Đợt 2 <<vui lòng xem tại đây>>.
  3. Danh sách sinh viên xin đổi thời gian học từ Đợt 2 sang Đợt 1 <<vui lòng xem tại đây>>.
  4. Danh sách sinh viên xin về để tham gia thi kết thúc học phần trong Đợt 1 (có ghi thời gian xin về) <<vui lòng xem tại đây>>.
  5. Danh sách sinh viên xin về để tham gia thi kết thúc học phần trong Đợt 2 (có ghi thời gian xin về) <<vui lòng xem tại đây>>.

Trân trọng.