Tin tức - thông báo

Đối với sinh viên khóa 2023, trường cung cấp email sinh viên có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn để học tập và trao đổi thông tin liên hệ với trường.

1- Xem thêm chi tiết hướng dẫn sử dụng << tại đây >>

2- Sử dụng email sinh viên để khai thác các hệ thống tài nguyên khác của trường:

  • Truy cập hệ thống wifi tại các cơ sở của trường.
  • Truy cập hệ thống học trực tuyến << xem thêm hướng dẫn tại đây >>
  • Sử dụng bộ Office 365 miễn phí