Tin tức - thông báo

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy khóa 29 (2023) về việc tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 từ ngày 18/9/2023, cụ thể như sau:

1. Về thời khóa biểu

- Xem thời khóa biểu chính thức từ ngày 16/9/2023 tại Website https://portal.huflit.edu.vn/. Sinh viên đăng nhập trang portal, chọn Tra cứu thông tin / Lịch học để xem thời khóa biểu cá nhân.

- Theo dõi thường xuyên thời khóa biểu cá nhân để cập nhật lịch học trong trường hợp khách quan đặc biệt nhà trường có thay đổi; và thường xuyên kiểm tra email (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi các thông báo mới nhất của nhà trường liên quan đến học vụ.

2. Về học tập trên hệ thống HLMS (Moodle)

- Nhà trường tổ chức giảng dạy theo phương thức phối hợp (blended learning), trong đó 80% nội dung giảng dạy trực tiếp trên lớp (tương đương 80% số tiết) và 20% nội dung còn lại trên hệ thống quản lý học trực tuyến của trường (Moodle), tại website https://courses.huflit.edu.vn, trừ các tiết học thực hành. Vì vậy, sinh viên phải thường xuyên vào hệ thống này để học tập, làm bài tập và các vấn đề khác theo yêu cầu của giảng viên phụ trách lớp học phần.

- Trường hợp quên mật khẩu email, sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.

Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc việc học tập theo thời khóa biểu và nội dung thông báo này.

Chúc toàn thể sinh viên nhiều sức khỏe và đạt những thành tích cao trong năm học mới./.