Tin tức - thông báo

     Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-ĐNT ngày 16/8/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024, Nhà trường thông báo lịch tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024” hình thức trực tuyến dành cho Tân sinh viên – Khóa 2023 (K29), cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia - Hình thức sinh hoạt – Thời gian sinh hoạt

- Thành phần tham gia: Tân sinh viên khóa 2023 (K29).

- Hình thức sinh hoạt: Trực tuyến trên hệ thống Moodle.

- Thời gian sinh hoạt:

Từ 09g00 ngày 23/10/2023 đến 23g59 ngày 02/11/2023 đối với các khoa: Ngoại ngữ; Luật; Kinh tế - Tài chính và Du lịch – Khách sạn.

Từ 09g00 ngày 06/11/2023 đến 23g59 ngày 17/11/2023 đối với các khoa: Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông, Quản trị kinh doanh, Quan hệ quốc tếCông nghệ thông tin.

2. Quy định trong sinh hoạt công dân

- Tân sinh viên tham gia sinh hoạt trực tuyến theo đúng thời gian đã thông báo. Ban tổ chức sẽ thực hiện khóa lớp học sau khi hết thời gian sinh hoạt.

- Tân sinh viên thực hiện sinh hoạt theo hướng dẫn đính kèm (chi tiết hướng dẫn sẽ thông báo sau).

- Tân sinh viên được đánh giá hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học 2023 – 2024” khi tham gia sinh hoạt và làm bài thu hoạch đạt tổng từ 80 điểm trở lên, cụ thể:

- Tham gia sinh hoạt chuyên đề trực tuyến, tự nghiên cứu tài liệu và điểm danh: 20 điểm.

- Thực hiện bài thu hoạch đối với chuyên đề sinh hoạt trực tuyến với 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 10 phút: 20 điểm.

- Tham gia sinh hoạt trực tiếp, tại Hội trường lầu 6: 40 điểm.

- Thực hiện bài thu hoạch các chủ đề sinh hoạt trực tiếp với 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 10 phút: 20 điểm.

3. Sinh viên có kết quả “Không đạt” phải làm bài thu hoạch lại

Sau khi kết thúc các đợt sinh hoạt và công bố kết quả, Phòng CT-CTSV sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra lại đối với những sinh viên có kết quả “Không đạt” trong “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024” bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Moodle.

     Nếu sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng CT-CTSV qua email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 1900.2603 để được hướng dẫn, giải đáp.

     Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ, kịp thời đến Tân sinh viên thông báo này; các đơn vị có liên quan và Tân sinh viên Khóa 2023 (K29) thực hiện nghiêm túc để Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 - 2024 đạt chất lượng và hiệu quả cao./.