Tin tức - thông báo
  • Triển khai thực hiện chủ trương của nhà trường về công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất, nhu cầu tư vấn tâm lý học đường cho người học tại HUFLIT năm học 2023 – 2024;
  • Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến sức khỏe về mặt thể chất lẫn tinh thần để sinh viên sẵn sàng, chủ động, tự tin hơn trên giảng đường đại học;
  • Tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, các nhà tâm lý uy tín tại TP. HCM trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần.

- Link khảo sát: https://forms.office.com/r/1SLbWQ7ZjT

- Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 10/11/2023 đến ngày 15/11/2023.

- Hình thức khảo sát: sinh viên thực hiện khảo sát bằng mail sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn trên nền tảng Microsoft Form

- Đối tượng tham gia: toàn thể sinh viên HUFLIT.