Tin tức - thông báo

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký các thủ tục, giấy tờ liên quan, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn trường việc đăng ký trực tuyến như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo đường dẫn https://portal.huflit.edu.vn

Bước 2: Chọn vào mục “Thủ tục trực tuyến” trong menu “Chức năng trực tuyến”.

Bước 3: Chọn “Loại thủ tục”, nội dung thủ tục cần xác nhận theo yêu cầu.

Bước 4: Chọn lý do đăng ký (nếu có)

Bước 5: Chọn nơi nhận “Cơ sở Sư Vạn Hạnh” hoặc “Cơ sở Hóc Môn”.

Bước 6: Chọn vào ô “Đăng ký” để kết thúc việc đăng ký.

- Việc đăng ký “Thủ tục trực tuyến” sẽ được áp dụng kể từ ngày 10/11/2023.

- Thời gian và địa điểm trả hồ sơ sinh viên đăng ký: Sinh viên cần đọc kỹ nội dung tại mục “Phản hồi” để biết địa điểm và thời gian nhận hồ sơ mà mình đã đăng ký.

Lưu ý:

  • Sinh viên có thể kiểm tra tình trạng xử lý (Chưa xử lý/Chờ xử lý/Đã xử lý) trong mục trạng thái. Trường hợp sinh viên đăng ký mà chưa xác nhận trạng thái “Đã xử lý”, sinh viên không thể đăng ký thêm. (xem Hướng dẫn quy trình đăng ký “Thủ tục trực tuyến” theo nhu cầu sinh viên).
  • Đề nghị Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đăng ký “Thủ tục trực tuyến”. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất xử lý mà sinh viên không đến nhận hồ sơ đã đăng ký, Trường sẽ thu hồi và trừ điểm rèn luyện sinh viên tại Điều 5 của Bảng chấm điểm rèn luyện trong học kỳ gần nhất thực hiện việc đánh giá Rèn luyện sinh viên.
  • Thông báo này thay thế cho Thông báo số 95/TB-ĐNT, ngày 31/8/2022 về việc Cấp giấy xác nhận sinh viên theo hình thức đăng ký trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.