Tin tức - thông báo

Sinh viên xem hướng dẫn tại đây:

 

  • Lưu ý quan trọng: Sinh viên nên thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên hoặc trước thời gian đăng ký môn học của mỗi học kỳ. Không chia sẽ tài khoản cá nhân cho người khác. Khuyến khích sinh viên thay đổi mật khẩu đăng nhập bằng mã sinh viên càng phức tạp càng tốt sử dụng email sinh viên để đăng nhập trang portal.