Tin tức - thông báo

Từ năm học 2020 - 2021, Trường sử dụng cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn để sinh viên đăng ký môn học. Khi thực hiện các thao tác đăng ký môn học, các bạn sinh viên cần lưu ý một số điểm sau:

1. Đăng nhập:

 • Xem kỹ hướng dẫn đăng nhập hệ thống trên trang https://portal.huflit.edu.vn/
 • Một tài khoản đăng ký môn học chỉ có hiệu lực trên 1 thiết bị tại 1 thời điểm.
 • Nên thay đổi mật khẩu mặc định và khuyến khích đăng nhập bằng email sinh viên.
 • Tự bảo quản tài khoản cá nhân, không cung cấp mật khẩu cho người khác.

2. Đăng ký môn học:

 • Xem kỹ hướng dẫn đăng ký môn học trên trang https://portal.huflit.edu.vn/
 • Nên tham khảo chương trình đào tạo trước trên trang https://portal.huflit.edu.vn sau khi đã đăng nhập thành công.
 • Nên xem thời khóa biểu từng học phần trước khi đăng ký môn học, tại menu "Xem thời khóa biểu" hoặc có thể tra cứu lịch học theo mã môn học / tên môn học tại menu "Tra cứu học phần".
 • Để có thể đăng ký các môn khác chương trình học chính khóa, chọn "Tất cả học phần" trong menu "Đăng ký môn học". Chức năng này không khuyến khích sử dụng vì có thể khác chương trình học, chỉ sử dụng nếu môn học cần đăng ký theo chương trình đào tạo bị thay đổi và phải học môn thay thế khác (nên tham khảo ý kiến của giảng viên cố vấn hoặc Ban Chủ nhiệm khoa).

Các mã môn học cần lưu ý:

 • Các môn chung: các mã môn học bắt đầu từ 10...
 • Các môn ngoại ngữ 2: các mã môn học bắt đầu từ 11...
 • Khoa Công nghệ thông tin phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 12...
 • Khoa Du lịch - Khách sạnh phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 13...
 • Khoa Quản trị kinh doanh phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 14...
 • Khoa Ngoại ngữ phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 15.... (ngành Ngôn ngữ Anh) hoặc 19... (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)
 • Khoa Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 16...
 • Khoa Quan hệ quốc tế phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 17...
 • Khoa Kinh tế - Tài chính phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 20...
 • Khoa Luật phụ trách: các mã môn học bắt đầu từ 23...

3. Ký hiệu phòng học:

 • Kí hiệu A.., B.., LAB, PM..: Cơ sở Sư Vạn Hạnh (Quận 10)
 • Kí hiệu C..: Cơ sở Thất Sơn (Quận 10)
 • Kí hiệu D..: Cơ sở Cao Thắng (Quận 10)
 • Kí hiệu T..: Cơ sở 357 Lê Hồng Phong (Quận 10)
 • Kí hiệu GYM1, GYM2, GYM3: Trung tâm Gold Sport Tô Hiến Thành (Số 268 Tô Hiến Thành, P15, Q10 - bên cạnh Siêu thị BigC )
 • Kí hiệu GYM4, GYM 5, GYM6: Trung tâm Gold Sport Kỳ Hòa (Số 238 Đường 3/2, P11, Q10 - gần Khách sạn Kỳ Hòa)
 • Kí hiệu GYM7, GYM8: Trung tâm SportsLand (Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3)

4. Các lưu ý khác:

 • Sinh viên cần đăng ký các học phần không tổ chức TKB như: các môn Thực tập, Kiến tập, Tiếng Anh trực tuyến 1
 • Học phần Giáo dục thể chất 1, sinh viên tự đăng ký.
 • Đăng ký đúng thời gian đã thông báo.
 • Đăng xuất ngay sau khi đăng ký môn học thành công.
 • Chỉ gửi môn Nguyện vọng khi môn học cần đăng ký không còn khả năng đăng ký ở tất cả lớp học phần.
 • Chú ý việc chuyển cơ sở nếu đăng ký 2 ca liền nhau, Trường không giải quyết việc chuyển lớp nếu sinh viên cố tình chọn khác cơ sở trong cùng 1 buổi học.