Tin tức - thông báo

Kính gửi: Các Anh/Chị sinh viên!

Để triển khai có hiệu quả việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, Ban ĐBCL&TTGD gia hạn thêm thời gian để sinh viên có thể tham gia đóng góp ý kiến:

Sinh viên năm nhất toàn trường và năm tư Khoa Quan hệ quốc tế làm theo hướng dẫn sau để tham gia khảo sát chất lượng giảng dạy của Giảng viên, HKI năm học 2020 - 2021: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/huong-dan-khao-sat-lay-y-kien-phan-hoi-tu-nguoi-hoc-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-2021-1346.html  

Sinh viên toàn trường đăng nhập vào link sau để làm khảo sát về chất lượng của dịch vụ hỗ trợ đào tạo: https://esurvey.huflit.edu.vn/Login.aspx. Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, Mật khẩu cá nhân của sinh viên.

Thời gian gia hạn khảo sát: từ ngày 07/12/2020 đến 23h00 ngày 08/12/2020.

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn 
Trân trọng./.