Tin tức - thông báo

Trả lời: Các bạn thực hiện các bước sau đây

       Các thông tin cá nhân gồm: Mã sinh viên, họ tên, số CMND/Thẻ căn cước công dân, họ tên mẹ ruột và địa chỉ liên hệ để kiểm tra đối chiếu. Với tiêu đề email là: Hỗ trợ reset mật khẩu email sinh viên

  • Bước 2: Kiểm tra email phản hồi, sau đó truy cập https://live.com/ để thiết lập lại các thông số liên quan đến email sinh viên như: số điện thoại, email thứ 2 để nâng tính bảo mật email và sinh viên có thể tự reset mật khẩu mail về sau thông qua số điện thoại hoặc email thứ 2.

Lưu ý: Sinh viên cần bảo quản tài khoản email cẩn trọng, liên hệ trường bằng email sinh viên.