Tin tức - thông báo

     Thực hiện thông báo số 89/TB-ĐNT ngày 24/6/2021 của Nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng email sinh viên, CB - GV - NV - SV trong Trường cần lưu ý một số điểm như sau:

  1. Email nội bộ được là một trong những kênh chính thức để trao đổi thông tin giữa Trường, các đơn vị, giảng viên với sinh viên trong toàn Trường và ngược lại. Các đơn vị trong Trường không sử dụng email ngoài hệ thống của Trường cấp để trao đổi thông tin với sinh viên.
  2. Sinh viên đang theo học tại Trường khi sử dụng email để trao đổi thông tin với các đơn vị trong Trường và giảng viên cố vấn BẮT BUỘC phải sử dụng email do Trường cung cấp với tên miền @st.huflit.edu.vn. Những email sinh viên gửi đến Trường, các đơn vị, giảng viên nếu không có tên miền @st.huflit.edu.vn sẽ không được giải quyết hay phúc đáp.
  3. Sinh viên phải kiểm tra hộp thư đến của email tối thiểu 03 ngày/lần để kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết. Những lúc cao điểm như đăng ký môn học, đóng học phí, thi học kỳ, đánh giá rèn luyện, xét tốt nghiệp,...sinh viên cần kiểm tra hàng ngày.
  4. Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Trường về nội dung những thư được gửi từ email của mình; chủ động bảo mật email được cung cấp và không cho người khác sử dụng.
  5. Đối với những trường hợp bị mất tài khoản truy cập hoặc quên mật khẩu vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật theo địa chỉ support@st.huflit.edu.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.

Link thông báo: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-thuc-hien-nghiem-tuc-quy-dinh-su-dung-email-sinh-vien-trao-doi-thong-tin-1600.html

     Trân trọng./.