Tin tức - thông báo

     Thực hiện quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong 15 ngày kể từ 0h ngày 09/7/2021;

     Căn cứ tình hình thực tế, Phòng CT-CTSV sẽ chuyển sang làm việc trực tuyến. Trong thời gian này, Phòng chỉ cấp giấy xác nhận sinh viên cho những trường hợp cần gấp để bổ túc hồ sơ tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự. Sau khi sinh viên đăng ký, Phòng sẽ scan và gửi file qua email. Đối với những trường hợp đặc biệt, sinh viên vui lòng gửi mail về địa chỉ ctsv@huflit.edu.vn để được hướng dẫn giải quyết. (Lưu ý, sinh viên gửi bằng email do trường cấp).

     Những trường hợp khác, sinh viên vui lòng thực hiện theo qui định và nhận giấy xác nhận sau ngày 25/7/2021.

     Trân trọng./.