Tin tức - thông báo

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình của sinh viên trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách, Nhà trường mong muốn hiểu rõ về thông tin sinh viên để có giải pháp toàn diện trong việc hỗ trợ. Mong các bạn sinh viên hoàn thành bảng khảo sát này.

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập mail @st.huflit.edu.vn để thực hiện khảo sát.

Trân trọng./.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/LAXgfpxUER

Hoặc scan tại: