Tin tức - thông báo

1- Thông báo toàn văn và chi tiết xem tại đây: << click vào đây để xem >>

2- Lịch đăng ký theo từng khóa chi tiết

2.1. Khóa 2020 (đăng ký các học phần năm thứ 2)

  • Khoa Ngoại ngữ, khoa Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông: 09h00 - 22h00 ngày 02/8/2021
  • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 09h00 - 22h00 ngày 03/8/2021

2.2. Khóa 2019 (đăng ký các học phần năm thứ 2, 3)

  • Khoa Ngoại ngữ, khoa Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông: 09h00 - 22h00 ngày 04/8/2021
  • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 09h00 - 22h00 ngày 05/8/2021

2.3. Khóa 2018 (đăng ký các học phần năm thứ 2, 3, 4)

  • Khoa Ngoại ngữ, khoa Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông: 09h00 - 22h00 ngày 06/8/2021
  • Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quan hệ quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Tài chính, Khoa Luật, Khoa Du lịch – Khách sạn: 09h00 - 22h00 ngày 07/8/2021

2.4. Tất cả sinh viên các khóa (bao gồm khóa 2016, 2017): 09h00 ngày 09/08/2021 đến 16h00 ngày 13/8/2021

 

3- Tài khoản đăng nhập

3.1. Phải thay đổi mật khẩu mặc định khi đăng nhập bằng tài khoản mã số sinh viên.

3.2. Không cung cấp tài khoản cho sinh viên khác.

3.3. Xem thêm các câu hỏi thường gặp về đăng nhập, quên mật khẩu tại website này.

 

(*) Xem thêm hướng dẫn đăng ký môn học tại đây