Tin tức - thông báo

Các bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Kiểm tra lại tài khoản email sinh viên trường, xem có còn đăng nhập với mật khẩu hiện tại được không.
    • Trường hợp đăng nhập bình thường vào email sinh viên trường, tức là tài khoản đăng nhập MTs bình thường. KẾT THÚC.
    • Trường hợp không đăng nhập email sinh viên trường với mật khẩu hiện tại thì thực hiện bước 2.
  • Bước 2: Dùng email cá nhân gửi đề nghị hỗ trợ reset lại mật khẩu email sinh viên đến email: support@st.huflit.edu.vn, ghi rõ mã sinh viên, họ tên, số CMND/Thẻ căn cước và họ tên mẹ ruột và nội dung cần hỗ trợ. Tiếp tục bước 3.
  • Bước 3: Đăng nhập lại email sinh viên với mật khẩu được reset. Thay đổi mật khẩu mới. Tiếp bước 4.
  • Bước 4: Đăng nhập ứng dụng (application) MTs với mạt khẩu mới ở bước 3.

Lưu ý: MTs là một dịch vụ của email, do đó, khi sinh viên đăng nhập được email sinh viên trên trình duyệt, có thể sử dụng MTs trực tiếp trên trình duyệt, bằng cách click vào buổi tượng "App launcher" (góc trên bên trái, gần biểu tượng logo trường), chọn Teams và sử dụng.

Các thắc mắc liên quan cần hỗ trợ sử dụng MTs, vui lòng liên hệ support@st.huflit.edu.vn