Tin tức - thông báo

 

Nhằm hỗ trợ thông tin giúp Nhà trường có cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hoạt động chăm sóc sinh viên, Đoàn trường thông báo đến toàn thể sinh viên hoàn thành biểu mẫu để cung cấp thông tin hỗ trợ.

Thời gian đến 23g59p ngày 22 tháng 08 năm 2021

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập mail @st.huflit.edu.vn để thực hiện khảo sát.

Trân trọng./.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/CQ0mhZwbBF

Hoặc scan tại: