Tin tức - thông báo

Nhằm giải quyết nhanh chóng các thắc mắc của sinh viên liên quan công tác đào tạo, phòng Đào tạo Đại học thông báo các email sau để liên hệ, cụ thể:

  • hocvu@huflit.edu.vn: Giải quyết các thắc liên quan học vụ như xin bảo lưu, lùi khóa, chuyển ngành, chuyển chuyên ngành, xác minh văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do trường cấp.
  • ctdt@huflit.edu.vn: Giải quyết các thắc mắc liên quan chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, cách tính điểm tích lũy theo từng chuyên ngành.
  • dkmh@huflit.edu.vn: Giải quyết các vấn đề liên quan đến đăng ký môn học, kết quả đăng ký môn học.
  • daotao@huflit.edu.vn: Giải quyết các vấn đề liên quan như kế hoạch đào tạo, xin cấp bảng điểm, bản sao, hiệu chỉnh thông tin sinh viên, thắc mắc về kết quả học tập.

 

Sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên do trường cấp để liên hệ các vấn đề cụ thể liên quan.

Trân trọng.