Tin tức - thông báo

     Trước tình hình thực tế của dịch Covid-19 và phương thức thi kết thúc học kỳ 2 (2020 – 2021), trên cơ sở tham mưu của các Phòng chức năng, Nhà trường thông báo đến sinh viên việc xin dự thi và công nhận điểm học kỳ 2 (2020 – 2021) như sau:

      1. Đối với sinh viên xin dự thi các môn trong đợt 4 học kỳ 2 (2020 – 2021), sinh viên vui lòng gửi Đơn xin dự thi HKII (2020 – 2021) và minh chứng đóng học phí về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên trước 16g30 ngày 25/8/2021.

     2. Đối với sinh viên xin công nhận điểm học kỳ 2 (2020 – 2021), sinh viên vui lòng gửi Đơn xin công nhận điểm HKII (2020 – 2021) và minh chứng đóng học phí về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên trước 16g30 ngày 30/8/2021.

Lưu ý:

     - Sinh viên sử dụng email do trường cấp liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua email ctctsv@huflit.edu.vn.

     - Đơn được trình bày trên file word, theo thể thức văn bản và đảm bảo các nội dung: các thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, MSSV, lớp, khoa, số điện thoại); đã vi phạm gì và theo qui định sẽ như thế nào; nay có nguyện vọng ra sao; cam kết sẽ không tái phạm từ nay về sau, nếu tái phạm sẽ không được xem xét giải quyết; nêu rõ các môn xin dự thi hoặc xin công nhận điểm ở học kỳ 2 (tên môn, ngày thi, giờ thi, giảng viên phụ trách).

     - Sinh viên thuộc cả mục 1 và 2 thì làm 2 đơn và gửi theo thời gian qui định.

     - Minh chứng đóng học phí (giấy chuyển tiền, biên lai, hình chụp màn hình chuyển tiền) phải có thông tin về ngày giao dịch.

     - Trường hợp sinh viên gửi đơn không đúng qui định, không theo hướng dẫn và sau thời gian đã thông báo sẽ không được xem xét giải quyết.

     Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc qua số điện thoại 0336478006 (Cô Ngân) để được giải đáp.

     Trân trọng./.