Tin tức - thông báo

1. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website trường << click vào đây để xem chi tiết >>

2. Đối tượng

  • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
  • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.

       Lưu ý: Đối với sinh viên năm 1 – khóa 2021, Trường sẽ tự động đăng ký theo khung lớp, không cần tham gia đăng ký đợt này, trường sẽ có thông báo và hướng dẫn sau dành cho sinh viên khóa 2021.

 
3. Lịch trình đăng ký môn học
- Từ 09 giờ 00, thứ Sáu ngày 01/10/2021 đến 15 giờ 00 Chủ nhật ngày 03/10/2021Sau thời gian trên, trường không giải quyết việc đăng ký trả nợ các học phần trên.

Lưu ý: Trường không giải quyết việc đăng ký môn học trễ hạn qua giấy, email. Các trường hợp cần hủy đăng ký PHẢI được thực hiện trong thời gian cho phép đăng ký môn học.

 
4. Thời gian đóng học phí: từ ngày 05/10/2021 đến ngày 18/10/2021.

Thời gian bắt đầu các học phần thuộc năm 1 bắt đầu từ ngày 04/10/2021.