Tin tức - thông báo

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình của sinh viên trong giai đoạn mới hiện tại, Nhà trường mong muốn hiểu rõ về thông tin sinh viên để có giải pháp toàn diện trong việc hỗ trợ các bạn học tập trong tình hình mới. Mong các bạn sinh viên hoàn thành bảng khảo sát này.

Thời gian đến 23g59p ngày 06 tháng 10 năm 2021

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập mail @st.huflit.edu.vn để thực hiện khảo sát.

Trân trọng./.

Link khảo sát: https://forms.office.com/r/GvSBVHMJbQ