Tin tức - thông báo

Hiện thời khóa biểu đã cập nhật đầy đủ trên hệ thống portal, sinh viên truy cập bằng tài khoản cá nhân, vào chức năng "Lịch học" để xem thời khóa biểu chi tiết.

  1. Thời gian học: bắt đầu từ thứ Hai, ngày 04/10/2021.
  2. Lưu ý: Sinh viên học theo thời khóa biểu cá nhân. Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên theo dõi mã lớp được gửi qua email sinh viên, hoặc được đăng tải trên website trường, thông báo của khoa. Nếu có thắc mắc về mã lớp học, sinh viên liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn (email khoa có công bố trên website trường).
  3. Sinh viên vui lòng đối chiếu chương trình đào tạo chuẩn được tổ chức trong học kỳ 1 (2021 - 2022) với số lượng môn học được đăng ký trong Lịch học cá nhân, nếu có thiếu hoặc dư môn, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo Đại học qua email: ctdt@huflit.edu.vn
  4. Sinh viên tham khảo thêm chức năng "Các câu hỏi thường gặp" để kịp thời xử lý các tình huống tương tự khi gặp sự cố.
  5. Thường xuyên kiểm tra email trường cấp và sử dụng email trường để liên hệ các đơn vị trong trường và giảng viên.