Tin tức - thông báo

     Đến ngày 07/12/2021, hệ thống khảo sát Nhà trường đã nhận được khoảng 45% sinh viên (SV) tham gia khảo sát. Nhằm tạo điều kiện cho SV hoàn thành khảo sát, Trường sẽ gia hạn thời gian thực hiện thêm 1 tuần (đến hết ngày 14/12/2021). Đề nghị các bạn SV CHƯA thực hiện khảo sát tích cực tham gia. Nếu SV đã thực hiện khảo sát, vui lòng bỏ qua thông báo này.

     Sinh viên vào đường link sau để xem hướng dẫn và thực hiện khảo sát https://www.huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/huong-dan-khao-sat-nguoi-hoc-ve-hoat-dong-giang-day-cua-giang-vien-hoc-ki-ii-nam-hoc-2020-2021-1493.html

     *Lưu ý: SV phải cho ý kiến góp ý về tất cả các giảng viên và môn học có trong học kỳ. Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, SV sẽ không thể trả lời phiếu khảo sát. SV tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định của Nhà trường và được xem điểm cuối kỳ. 

      Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng KT-BĐCLGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 – Số nội bộ: 116 hoặc qua email: ktbdclgd@huflit.edu.vn