Tin tức - thông báo

Sinh viên đóng học phí từ ngày 25/11/2021 đến 17/12/2021 kiểm tra danh sách đóng học phí theo đường link: https://sthuflitedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ctsv_st_huflit_edu_vn/EXShQH2dMSNLrpKNl1pJmDwBnn5pPpV8WYc3Hmb0QpjdPA?e=9mpsPv 

Hiện tại, sinh viên đóng học phí sau ngày 24/11/2021 sẽ được tổ chức thi riêng và có thông báo sau. Đề nghị sinh viên cập nhật thông tin, kiểm tra email sinh viên mỗi ngày, phối hợp thực hiện hướng dẫn của Nhà trường. Trường hợp thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua số điện thoại: (028) 38.632.052 – số nội bộ 103 hoặc email: ctctsv@huflit.edu.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.