Tin tức - thông báo

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) thông báo thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 20212022 đối với sinh viên các khóa như sau:

Thời hạn đóng học phí: 

Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 14/03/2022
Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ: bị cảnh cáo học vụ, không được giải quyết thi cuối học kỳ, làm khóa luận, không được giới thiệu thực tập và chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.

 

Gia hạn học phí:

Đối với sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, hoặc không thể đóng đủ học phí theo quy định, đề nghị sinh viên thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian đóng học phí :
- Bước 1: Tải đơn xin gia hạn đóng học phí theo mẫu đã đăng trên website Trường. (https://tinyurl.com/ghhphuflit),
- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu
- Bước 3: Nộp đơn đã điền đủ thông tin về văn phòng Khoa theo thời hạn như sau:
Từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 02/03/2022. Các Khoa tổng hợp và gửi về Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên trước ngày 07/03/2022. Thời gian hoàn tất học phí của sinh viên được phép gia hạn tối đa đến ngày 14/04/2022.

Lưu ý:  Đơn xin gia hạn nộp học phí hợp lệ là đơn phải có chữ ký của người viết đơn và xác nhận của địa phương (bao gồm chữ ký và đóng dấu tròn, mực dấu màu đỏ). Sinh viên theo dõi kết quả xét duyệt gia hạn học phí đăng trên website Trường.

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc về vấn đề học phí, đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giải đáp./.

 

Kể từ năm học 2022–2023, Nhà trường sẽ thực hiện thu học phí tất cả các hệ đào tạo trong vòng 1 tháng TRƯỚC THỜI GIAN BẮT ĐẦU CỦA MỖI HỌC KỲ. Sinh viên các khóa lưu ý thực hiện nghiêm túc.

 

Xem chi tiết Thông báo trên website Trường tại link: https://huflit.edu.vn/Thong-bao-chung/thong-bao-ve-viec-dong-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2021-2022-1775.html