Tin tức - thông báo

Trong thời gian từ ngày 22/02/2022 (thứ Ba) đến ngày 25/02/2022 (thứ Sáu), các học phần được bố trí học tại phòng B31, B32, B33 sẽ tạm thời chuyển sang các phòng khác. Chi tiết như sau:

Phòng B31:

  Các lớp học phòng B31

Phòng B32:

  Các lớp học phòng B32

Phòng B33:

  Các lớp học phòng B33

 

Rất mong quý thầy, cô, cùng các anh/chị sinh viên vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu và cập nhật lại phòng học trong thời gian trên.

Sau thời gian này, các lớp học phần học lại đúng thời khóa biểu đã bố trí.

Trân trọng cám ơn.