Tin tức - thông báo

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2019 đã hoàn thành và thi đạt học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh đến phòng Đào tạo Đại học nhận chứng chỉ.

Thời gian nhận: Từ ngày ra thông báo đến ngày 22/4/2022 (Sáng từ 8g30 đến 11g30; Chiều từ 13g30 đến 16g00).

Trân trọng.