Tin tức - thông báo

Vì ngày 13.8.2022 trang chủ Trường QS QK7 bị quá tải nên toàn bộ kết quả thi không được ghi nhận. Trường QS QK7 sẽ tổ chức lại kỳ thi kết thúc học phần. Lịch thi cụ thể của bạn như sau:

Ngày thi:

- Đợt 1: 15 tháng 8 năm 2022

   + Học phần 1 : 19.00 – 20.00

   + Học phần 2 : 20.15 – 21.15

- Đợt 2: 16 tháng 8 năm 2022

   + Học phần 1 : 19.00 – 20.00

   + Học phần 2 : 20.15 – 21.15

- Đợt 3: 17 tháng 8 năm 2022

  + Học phần 1 : 19.00 – 20.00

  + Học phần 2 : 20.15 – 21.15

Sinh viên có thể tự đăng nhập https://truongquansu.mobiedu.vn/ chọn " PHÒNG THI TRỰC TUYẾN" chọn ngày để xem thời gian thi cụ thể, chi tiết: https://truongquansu.mobiedu.vn/thong-bao-ket-qua-hoc-va-danh-sach-thi-tung-ot-truong-ai-hoc-huflit-p66.html?fbclid=IwAR10FBApRd-LAYx_ija9BECtpPa7PF1jirRuMDaKT-CJkXCA1TphZlB7Syc

Trân trọng thông báo!