Tin tức - thông báo

Hệ thống thi trực tuyến GDQP-AN sẽ mở cho sinh viên tham gia thi từ 12 giờ 00 ngày 16/8/2022 đến 21 giờ 30 ngày 17/8/2022. Sinh viên có thể tham gia kỳ thi bất kỳ lúc nào trong thời gian này. Trong trường hợp không đăng nhập được do hệ thống quá tải, sinh viên vui lòng đăng nhập lại sau.

Chi tiết xem tại đây: https://truongquansu.mobiedu.vn/thong-bao-thi-ket-thuc-hoc-phan-12-thoi-gian-thi-tu-chon-cho-sinh-vien-truong-huflit-p66.html

Trân trọng thông báo.