Tin tức - thông báo

Theo thông báo Số: 84/TB-ĐNT ngày 08 tháng 8 năm 2022, Phòng CT-CTSV bổ sung một số nội dung như sau:

  1.  BẢO HIỂM TAI NẠN (Bảo hiểm tự nguyện):
  1. BẢO HIỂM Y TẾ (bắt buộc):
  • Sinh viên đã có thẻ BHYT tại tại hộ gia đình, thân nhân gia đình chính sách, doanh nghiệp… đăng ký tại link https://forms.office.com/r/gaF0QBz2fM để không mua tại Trường, nhưng vẫn phải đóng tiền đầy đủ theo thông báo học phí, sau khi sinh viên cung cấp minh chứng đã có thẻ BHYT năm 2023 hợp lệ, phí BHYT đã đóng sẽ được hoàn lại và cấn trừ vào học phí của học kỳ 2 năm học 2022-2023.