Tin tức - thông báo

       Thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên từng học kỳ, Trường thông báo kết quả đánh giá rèn luyện các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh học môn thực tập và sinh viên thi học kỳ 2 đợt bổ sung, như sau:

       Từ ngày 05/10/2022 đến 13/10/2022: Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 trên Cổng thông tin đào tạo http://portal.huflit.edu.vn tại cột điểm cấp Trường. Cách thức đăng nhập vào trang thực hiện tương tự như khi sinh viên tự đánh giá.

       Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên cấp Trường, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Chính trị - Công tác sinh viên qua email: ctctsv@huflit.edu.vn trước ngày 13/10/2022. Khi gửi email, sinh viên vui lòng ghi rõ nội dung trên tiêu đề, các thông tin cá nhân và gửi kèm minh chứng (hình ảnh) liên quan đến khiếu nại của mình.

       Đề nghị các Khoa, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên hỗ trợ thông tin kịp thời, đầy đủ tới sinh viên; để đảm bảo quyền lợi của mình, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc thông báo này./.