Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch năm học, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu

 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học trên website https://portal.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tự kiểm tra lại ngành / chuyên ngành đang học từ học kỳ 2 (2022 – 2023) trước thời gian đăng ký môn học và tham khảo danh sách các môn học (chú ý mã môn học của ngành học) theo chương trình đào tạo trên trang web https://portal.huflit.edu.vn/ (sinh viên đăng nhập, vào mục CHỨC NĂNG / Tra cứu thông tin / Chương trình đào tạo).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương, Tin học văn phòng 1, Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam, các học phần thuộc tiếng Anh cơ bản: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác. Lưu ý việc chuyển cơ sở học khi đăng ký các môn do khoa khác quản lý.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Vào chức năng “Đăng ký học phần” khi website https://portal.huflit.edu.vn/ và xem ở menu “Xem thời khóa biểu”).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học. 

2. Đối tượng

 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
 • Sinh viên năm Nhất – khóa 2022 không thuộc diện đăng ký môn học đợt này, trường sẽ đăng ký theo chương trình đào tạo cho sinh viên.

3. Thời gian đăng ký môn học

3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2019)

3.2. Sinh viên đăng ký học vượt, cải thiện trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:

Lưu ý quan trọng:

 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung được phép đăng ký thêm môn học, được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 bắt đầu học từ ngày 06/02/2023.
 • Sinh viên khóa 2018 về trước có thể học thay thế các học phần mà không cần học bù số tín chỉ chênh lệch:

4. Thời gian rút bớt học phần

          Sinh viên thực hiện trong thời gian đăng ký môn học đã quy định tại mục 3, trường không tiếp nhận đơn giải quyết xin rút bớt học phần. Nếu có thắc mắc liên quan đăng ký môn học, sinh viên sử dụng email sinh viên gửi email về phòng Đào tạo Đại học qua email: dkmh@huflit.edu.vn.

 

Sinh viên xem thêm << Kí hiệu phòng học tại các cơ sở tại đây >>