Tin tức - thông báo

       Theo thông báo v/v tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2022-2023 vào ngày 11/08/2022. Nay Trường thông báo đến toàn thể sinh viên form đăng ký thay đổi bệnh viện khám chữa bệnh ban đầu BHYT năm học 2022-2023

     - Link đăng ký: https://forms.office.com/r/14ikquiEV6
     - Sinh viên sử dụng email cá nhân của Trường cấp truy cập vào https://forms.office.com/r/14ikquiEV6 để đăng ký thay đổi Bệnh viện.

     - Thời gian đăng ký từ ngày 30/11/2022 đến hết 16h30 ngày 11/12/2022
     - Kiểm tra danh mục các bệnh viện BHYT quý 1 năm 2023 tại đây trước khi đăng ký


     Lưu ý:

     - Yêu cầu sinh viên có nguyện vọng đổi bệnh viện khám chữa bệnh BHYT thực hiện đúng thời gian và đầy đủ nội dung, sau thời gian trên các vấn đề liên quan sẽ không được giải quyết. Tất cả trường hợp đăng ký sai mã bệnh viện hoặc sai tên bệnh viện đều bị hủy kết quả đã đăng ký
     - Mọi thắc mắc, cần hỗ trợ, sinh viên gửi thông tin về email của Tổ Y tế: yte@st.huflit.edu.vn để được hướng dẫn.