Tin tức - thông báo

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2019 chuyên ngành Sư phạm - Ngôn ngữ Anh được đi thực tập tại các Trường THPT, Khoa Ngoại ngữ thông báo về việc mở các lớp chỉ dành cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm – Khóa 2019 - Học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

Các sinh viên chuyên ngành khác vui lòng không đăng ký vào các lớp này.

Trân trọng./.