Tin tức - thông báo

Sinh viên vui lòng tra cứu kết quả tại đây.

Sinh viên đã hoàn thành và thi ĐẠT cả 02 học phần 1 và 2 sẽ được học tiếp học phần Thực hành của môn Giáo dục quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh (trường Quân sự Quân khu 7) như đã thông báo << tham khảo thêm thông tin tại đây >>