Tin tức - thông báo

Căn cứ thông báo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh trường Quân sự Quân khu 7;

Trường thông tin đến các anh chị sinh viên việc phân lớp học của học phần này.

Các bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn (mục Thông báo) trên trang cá nhân để biết thông tin chi tiết.

Lưu ý: Các bạn học đợt 2 sẽ có thông báo sau.

Trân trọng.