Tin tức - thông báo

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến những sinh viên thuộc lớp 19-d2 và 20-d2 môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 1 từ ngày 21/12/2022 đến 30/12/2022 như sau:

  1. Sinh viên lớp 19-d2 và 20-d2 sẽ học tại Tiểu đội 2 theo danh sách xem tại đây.
  2. Sinh viên lớp 19-d2 và 20-d2 có mặt tại địa điểm tập trung để xe trường đưa đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An Ninh, Trường Quân sự Quân khu 7:
  • Thời gian: 7h00 ngày 21/12/2022
  • Địa điểm: đường Thành Thái, đoạn từ ngã ba Tam Đảo – Thành Thái đến đường Bắc Hải (Trung tâm Thông tin di động khu vực II)
  1. Sinh viên lớp 19-d2 và 20-d2 đăng ký đi xe trường chú ý tập trung lên xe số 1, 2, 3, 4 có ghi tên lớp 19-d2 và 20-d2 trên xe.

Những sinh viên không đăng ký đi xe trường sẽ chủ động đến Trung tâm GDQP&AN (Số 479 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đúng giờ và sẽ có hướng dẫn đến Tiểu đội 2.

 

Lưu ý: Những sinh viên lớp khác sẽ không lên xe 1, 2, 3, 4 có ghi tên lớp 19-d2 và 20-d2.

 

Trân trọng./.