Tin tức - thông báo

     Căn cứ Thông báo số 133/TB-ĐNT ngày 15/11/2022 về việc đóng học phí học kỳ II, năm học 2022-2023, hạn chót đóng học phí là ngày 13/01/2023, hạn chót đóng học phí đối với sinh viên nộp đơn gia hạn học phí đúng quy định là ngày 13/02/2023.

 

     Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số Anh/chị Sinh viên chưa hoàn thành học phí/đã hoàn thành học phí nhưng không đúng thời gian quy định. Nay Phòng CT - CTSV yêu cầu Anh/chị sinh viên thuộc các trường hợp trên vui lòng đến trực tiếp Phòng CT-CTSV để bổ sung đơn xin đóng học phí trễ hạn trước 15g30 ngày 15/02/2023 (mẫu đơn do phòng CT-CTSV cung cấp, Anh/chị không cần làm đơn trước).


     Lưu ý: Sau ngày 15/02/2023, các Anh/chị sinh viên không bổ sung đơn xin đóng học phí trễ hạn sẽ KHÔNG ĐƯỢC cộng điểm rèn luyện (khoản 2, điều 5 trong Bảng chấm điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ) và KHÔNG ĐƯỢC dự thi cuối kỳ. (Trường hợp anh/chị sinh viên đã nộp đơn rồi vui lòng bỏ qua Thông báo này).


     Không được dự thi cuối kỳ tức là Anh/chị nhận điểm 0 cho bài thi, nếu nợ môn sẽ phải đóng học phí và học trả nợ môn. Nhà trường sẽ không giải quyết bổ sung sau thời gian nêu trên, rất mong các anh/chị hợp tác cùng Phòng CT-CTSV và Nhà trường.


     Trân trọng./.