Tin tức - thông báo

Nhà trường thông báo đến sinh viên tham gia học môn Giáo dục thể chất 2 (môn bơi lội) của học kỳ 2 năm học 2022-2023 về việc tạm nghỉ học trong thời gian tới như sau:

  1. Thời gian tạm nghỉ học: từ thứ Ba ngày 14/02/2023 đến thứ Sáu ngày 17/02/2023

Địa điểm: hồ bơi Nguyễn Tri Phương, 27 Đồng Nai, phường 15, quận 10

  1. Thời gian bắt đầu học lại từ thứ Bảy ngày 18/02/2023

Nhà trường thông báo đến sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng./.