Tin tức - thông báo

- Căn cứ Thông báo số 04/TB-ĐNT ngày 11 tháng 01 năm 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh về việc đóng học phí học kì 2, năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ Thông báo số 59/TB-ĐNT ngày 02/6/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh, về phương án giải quyết các trường hợp đóng học phí trễ hạn học kỳ 2, năm học 2021 – 2022;

- Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-ĐNT ngày 22/02/2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi kết thúc học phần HK2 (2022 - 2023).

     Học kỳ II năm học 2021 – 2022 có một số sinh viên đóng học phí trễ hạn. Theo qui định sinh viên sẽ không được dự thi cuối kỳ và nếu rớt môn sẽ phải đăng ký, đóng học phí và học trả nợ môn. Tuy nhiên, Nhà trường đã đồng ý giải quyết cho những sinh viên đóng học phí trễ hạn, có làm đơn trình bày nguyện vọng và được đồng ý, sẽ dự thi chung với khóa sau vào học kỳ II năm học 2022 – 2023.

     Hiện nay, Nhà trường đã có kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ II năm học 2022 – 2023 nên các sinh viên thuộc diện trên cần lưu ý:

- Chỉ các sinh viên Khóa 2019, 2020, 2021 đã nộp đơn và được Nhà trường đồng ý giải quyết mới được dự thi.

- Thường xuyên theo dõi cập nhật lịch thi, danh sách thi trên Cổng thông tin đào tạo (huflit.edu.vn) và các Thông báo liên quan.

- Sinh viên không tham gia kỳ thi cuối kỳ đều phải trả nợ môn nếu điểm tổng kết môn không đạt.

- Nếu có những trục trặc liên quan đến lịch thi (trùng hoặc thiếu), danh sách thi, sinh viên liên hệ Phòng KT – BĐCLGD để khiếu nại, bổ sung theo đúng thời gian qui định. Mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng quyền lợi của mình, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.

     Nếu sinh viên gặp khó khăn hay có thắc mắc khác, liên hệ trực tiếp Phòng CT – CTSV hoặc qua hệ thống xử lý thông tin HelpDesk (gọi tắt là Hệ thống HelpDesk https://helpdesk.huflit.edu.vn/) hoặc qua email ctctsv@huflit.edu.vn (phải sử dụng email sinh viên theo qui định) hoặc qua hotline 19002603./.