Tin tức - thông báo

- Thực hiện Công văn số 1043/BGDĐT-GDTC ngày 16/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh;

- Thực hiện Công văn số 1369/BGDĐT-GDTC ngày 31/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong trường học;

- Nhằm nâng cao việc đề phòng, cảnh giác xảy ra tình trạng đối tượng mạo danh, lợi dụng mạng viễn thông gọi điện và nhắn tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi; tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người học và phối hợp ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đề phòng, cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo qua các phương tiện điện thoại, internet và mạng xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người học biết về hình thức lừa đảo nêu trên và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và mạng xã hội;

- Bảo mật thông tin cá nhân không để các đối tượng xấu chiếm đoạt nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự;

- Tiếp nhận và vận động những phụ huynh và người học bị lừa đảo kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả.

2. Tăng cường bảo đảm an toàn trường học

- Tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo về cách thức, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học;

- Phòng, tránh các nguy cơ tội phạm tấn công khi để lọt, lộ không tin cá nhân;

- Đề cao cảnh giác và tích cực phát hiện các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng các sản phẩm độc hại, chất gây nghiện;

- Tăng cường quản lý, theo dõi, giám sát việc học tập, sinh hoạt của người học tại khu vực xung quanh trường học nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc hút thuốc lá, sử dụng thuốc lá điện tử, chất gây nghiện, đánh nhau.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo số 12/TB-ĐNT ngày 22/02/2023 của Nhà trường.

- Trong trường hợp khẩn thiết hoặc có những vấn đề phát sinh ngoài phạm vi giải quyết, các đơn vị vui lòng thông tin cho Phòng Chính trị - Công tác sinh viên để phối hợp xử lý.

     

     Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp các tổ chức đoàn thể, phổ biến những nội dung trên tới người lao động và người học nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.